Mobile nav

Very Early Bloom (February – March)

Early Bloom (March-April)

Early – Mid Bloom (Late March – April)

Mid Bloom (April – Early May)

Late Bloom (Late April – May)

 

*All of our Tulips are Zone: 3*

 

TULIPS

 

GROUP A                  Group B                GROUP C                    GIANT (XL)

.89¢ EA                   $1.09 EA                $1.29 EA                      .99¢ EA
10/ $7.99                10/ $9.99               10/ $11.99                  10/ $8.99
25/ $16.99              25/ $22.99             25/ $26.99                  25/ $19.99
50/ $31.99              50/ $41.99             50/ $49.99                  50/ $36.99
100/ $59.99            100/ $77.99           100/ $93.99                100/ $67.99

 

 

.

      

      

 

      

  

 

      

 

  

 

Celebrate Canadas 150th Birthday

.89¢ EA
10/ $7.99
25/ $18.99
50/ $34.99
100/ $62.99

 

NARCISSUS

 

“Dutch Master”       "Las Vegas"        "Tickled Pinkeen"        "Hawera"        "Paperwhite Ziva"

    $1.79 EA                 $1.09 EA                 $1.09 EA                .59¢ EA                 $1.79 EA
    10/ $14.99              10/ $9.99                10/ $9.99              10/ $4.99              3/ $4.99
    25/ $34.99              25/ $22.99              25/ $22.99            25/ $10.99           10/ $15.99
    50/ $64.99              50/ $42.99              50/ $42.99            50/ $19.99           25/ $36.99
   100/ $121.99

 

    
  

 

 

CROCUS

 

"Remembrance"                         "Yellow Mammoth"

.59¢ EA                                     .59¢ EA 
10/ $4.99                                  10/ $4.99
25/ $11.99                                25/ $11.99
50/ $21.99                                50/ $21.99
100/ $39.99                              100/ $39.99

  

 

 

ASSORTED BULBS

             
         "Allium"                    "Chionodoxa"       "Galanthus - Snowdrops"

                                     .89¢ EA                           .39¢ EA                         .99¢ EA
                   10/ $7.99                       10/ $2.99                     10/ $8.99
                   25/ $18.99                     25/ $5.99                     25/ $19.99
                                                         50/ $10.99                   50/ $36.99

 

                                            

"Hyacinth"                     "Muscari"                                       

        $1.79 EA                        .49¢ EA                                            
        3/ $4.99                       10/ $3.99                                       
      10/ $14.99                     25/ $8.99        
      25/ $26.99                     50/ $15.99